เสาไฟฟ้าแรงสูง อยู่ใกล้ทำให้ป่วยจริงหรือไม่ ควรมีระยะห่างจากบ้านเท่าไหร่

หลายคนเชื่อว่าการอยู่ใกล้เสาไฟฟ้าแรงสูงเสี่ยงทำให้ป่วย หรือส่งผลเสียต่อสุขภาพระยะยาว จึงอาจทำให้หลายคนกังวล ทั้งในเรื่องของอันตรายและข้อควรระวังในการก่อสร้างบ้านหรือซื้อบ้านใกล้เสาไฟฟ้าแรงสูง

บทความนี้ได้รวบรวมข้อสงสัยและสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการอาศัยในบริเวณที่มีเสาไฟฟ้าแรงสูง รวมถึงระยะห่างเสาไฟฟ้าแรงสูงกับสิ่งปลูกสร้างควรเป็นเท่าไหร่ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการสร้างบ้านใกล้พื้นที่ที่มีเสาไฟฟ้าแรงสูงได้อย่างปลอดภัย

เสาไฟฟ้าแรงสูง คืออะไร

เสาไฟฟ้าแรงสูง คือ สิ่งก่อสร้างที่ติดตั้งสายไฟและระบบไฟฟ้าแรงสูง โดยระบบดังกล่าวถือเป็นแหล่งรวมพลังงานไฟฟ้ามหาศาล ทำให้บาดเจ็บแก่ชีวิตผู้คนหรือสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินต่าง ๆ ได้

หากเปรียบเทียบระดับความรุนแรงของพลังไฟฟ้าแรงสูงนั้น ก็นับว่าแรงกว่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ทั่วไป อุปกรณ์และคอนดักเตอร์ที่ใช้ตรึงสายและเสาไฟฟ้าแรงสูงจึงต้องมีมาตรฐานและได้รับการประกันคุณภาพความปลอดภัยเป็นพิเศษ

โดยทั่วไปแล้ว ระบบไฟฟ้าแรงสูงมักนำมาใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องผลิตพลังงานกระแสไฟฟ้ามหาศาล ได้แก่ ฉายเอ็กซ์เรย์ ฉายรังสีด้วยลำอนุภาค สร้างปรากฏการณ์อาร์คสำหรับให้เกิดการจุดประกายไฟฟ้า สร้างพลังงานในท่อสุญญากาศ รวมทั้งนำไปใช้กิจการทางทหารและวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติของระบบไฟฟ้าแรงดันสูงสามารถส่งแรงดันไฟฟ้าได้ในระยะไกล โดยมีแรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 1,000 โวลต์ ปัจจุบันระบบไฟฟ้าแรงสูงใช้แรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 1,200-115,000 โวลต์ บางพื้นที่อาจใช้แรงดันไฟฟ้ามาถึง 230,000 โวลต์

วิธีสังเกตลักษณะเสาไฟฟ้าแรงสูงกับเสาไฟฟ้าทั่วไป (หรือเสาไฟฟ้าแรงดันต่ำ) ดูได้จากตัวเสาไฟฟ้า โดยเสาไฟฟ้าทั่วไปจะทำจากแท่งปูน ติดตั้งตามแนวบาทวิถีริมถนน ส่วนเสาไฟฟ้าแรงสูงจะเป็นเหล็ก มีขนาดใหญ่ มักติดตั้งบริเวณที่โล่งกว้าง ห่างกันหลายเมตร

นอกจากนี้ เสาไฟฟ้าแรงสูงที่มีความสูงมากก็จะมีแรงดันไฟฟ้าสูงตามไปด้วย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เสาไฟฟ้าแรงสูงแบบวงจรเดี่ยว (ความสูง 9-32 เมตร) และเสาไฟฟ้าแรงสูงแบบวงจรคู่ (ความสูง 45-65 เมตร)

เสาไฟฟ้าแรงสูงจะใช้ฉนวนไฟฟ้าในการยึดสายไฟ เรียกว่า “ลูกถ้วย” เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าไหลไปยังตัวเสาที่ทำจากเหล็ก

เสาไฟฟ้าแรงสูง อยู่ใกล้แล้วอันตรายจริงหรือไม่

หลายคนเชื่อว่าคลื่นไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาจากเสาไฟฟ้าแรงสูงหรือเสาไฟฟ้าทั่วไปส่งผลต่อสมอง ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ ซึ่งร้ายแรงไปถึงเด็กที่ป่วยเป็นลูคีเมีย ประเด็นดังกล่าวได้กลายเป็นที่ถกเถียงในต่างประเทศอยู่ระยะหนึ่งจนเกิดเป็นข้อสงสัยว่า จริง ๆ แล้ว การอยู่ใกล้เสาไฟฟ้าแรงสูงเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่

หากพิจารณาในแง่ผลกระทบต่อสุขภาพ ก็สรุปได้ว่าเสาไฟฟ้าแรงสูงไม่ได้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่กระตุ้นให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงแต่อย่างใด เพราะยังไม่ปรากฏหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หรือวิจัยทางการแพทย์ที่ชี้ให้เห็นถึงปัญหาดังกล่าวอย่างชัดเจน

ถึงอย่างนั้น ก็ต้องยอมรับว่าการอยู่ใกล้เสาไฟฟ้าแรงสูงถือว่าเสี่ยงและอันตรายต่อชีวิตผู้คนได้ในกรณีที่ไม่เว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม กล่าวคือ เสาไฟฟ้าแรงสูงที่มีแรงดันไฟฟ้าอย่างน้อย 12,000 โวลต์ จะส่งแรงดันไฟฟ้ากระโดดข้ามอากาศไปสัมผัสร่างกายของเราได้

นี่จึงเป็นเหตุผลที่ควรรักษาระยะห่างของคนและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งมักตั้งเสาไฟฟ้าประเภทนี้ไว้ในที่โล่งกว้าง ห่างไกลจากชุมชน

ระยะห่างเสาไฟฟ้าแรงสูงกับสิ่งปลูกสร้าง ควรห่างเท่าไหร่

เสาไฟฟ้าแรงสูงสร้างขึ้นไว้ เพื่อรองรับการตั้งค้ำสายไฟที่ส่งแรงดันไฟฟ้ามหาศาล การเดินสายไฟและตั้งสายไฟจึงต้องคำนวณระยะห่างเพื่อความปลอดภัย ผู้ที่วางแผนก่อสร้างที่อยู่อาศัยภายในบริเวณพื้นที่ที่ใกล้กับเสาไฟฟ้าแรงสูงจึงควรรู้ระยะห่างเสาไฟฟ้าแรงสูงกับสิ่งปลูกสร้างว่าควรห่างเท่าไหร่ เพื่อจะได้ไม่ละเมิดกฎหมายและความปลอดภัยในสวัสดิภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยและผู้คนรอบข้าง

หากอ้างอิงตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง ระยะห่างของเสาไฟฟ้าแรงสูงกับสิ่งปลูกสร้างควรมีระยะห่างกัน ดังนี้

– เสาไฟฟ้าแรงสูงที่มีแรงดันไฟฟ้า 12,000-24,000 โวลต์ ควรห่างจากบ้าน/อาคาร/ระเบียง 1.80 เมตร

– เสาไฟฟ้าแรงสูงที่มีแรงดันไฟฟ้า 69,000 โวลต์ ควรห่างจากบ้าน/อาคาร/ระเบียง 2.13 เมตร

– เสาไฟฟ้าแรงสูงที่มีแรงดันไฟฟ้า 115,000 โวลต์ ควรห่างจากบ้าน/อาคาร/ระเบียง 2.30 เมตร

ทั้งนี้ หากสิ่งปลูกสร้างมีการต่อเติมเพิ่มก็อาจต้องเพิ่มระยะห่างมากขึ้นเพื่อความปลอดภัย ส่วนคนที่จำเป็นต้องออกไปทำงานหรือทำกิจกรรมในพื้นที่เหล่านี้ ก็ควรรักษาระยะห่างจากเสาไฟฟ้าแรงสูงเช่นกัน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรกล ควรรักษาระยะห่างจากเสาไฟฟ้าแรงสูงไม่น้อยกว่า 3.05-3.90 เมตร

นอกจากนี้ หากอิงตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 ว่าด้วยกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับการสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในเขตเดินสายไฟฟ้าแรงสูง ดังนี้

– ห้ามทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายกับระบบไฟฟ้าเข้าใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงอย่างน้อย 4.00 เมตร

– ห้ามเผาซากต่าง ๆ ในแนวเขตเดินสายไฟฟ้า

– ห้ามปลูกสร้างอาคาร ที่อยู่อาศัย หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นภายในเขตเดินสายไฟฟ้า

– ห้ามปลูกต้นไม้หรือพืชผลภายในระยะห่างจากแนวขาเสา 4 เมตร

– ห้ามปรับเปลี่ยนสภาพพื้นดินในพื้นที่เขตเดินสายไฟฟ้าก่อนได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย

เสาไฟฟ้าอยู่ใกล้บ้านผิดหลักฮวงจุ้ยหรือไม่

เมื่อว่ากันตามหลักฮวงจุ้ย การมีเสาไฟฟ้าอยู่ใกล้บ้านก็ถือว่าไม่ดี โดยเชื่อกันว่าหากเสาไฟฟ้าอยู่ห่างจากหน้าบ้านภายในรัศมี 45 องศา จะกีดขวางพลังงานดี ๆ ไม่ให้ผ่านเข้ามาในบ้าน ทำให้ทุกอย่างติดขัด ไม่ราบรื่น ผู้คนภายในบ้านประสบความยากลำบาก ทำสิ่งใดก็มีอุปสรรค อีกทั้งยังส่งผลต่อปัญหาสุขภาพด้านปาก ดวงตา ตับ และหัวใจ

ยิ่งเสาไฟมีขนาดใหญ่มากเท่าไหร่ก็ยิ่งส่งผลเสียรุนแรงมากขึ้นตามไปด้วย ยิ่งรูปทรงของเสาไฟฟ้าที่เป็นแท่งตรงก็สื่อถึงการปิดบังหรือปกคลุมให้บ้านเป็นพื้นที่อับ หากเสาไฟฟ้านั้นมีหม้อแปลงอยู่ ก็ส่งผลให้คนภายในบ้านเจ็บป่วยง่ายกว่าเดิม เพราะได้รับพลังจากสนามแม่เหล็กเต็ม ๆ

วิธีแก้หลักฮวงจุ้ยดังกล่าวคือหาสิ่งของมาขวางระหว่างเสาไฟฟ้ากับบ้าน หรือแขวนกระจกเว้าที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้วขึ้นไป เหนือประตู โดยตั้งให้ส่องลงพื้น เพื่อขัดขวางพลังให้กระทบลงพื้นหายไป โดยต้องหมั่นทำความสะอาดกระจกให้เงาวาวสม่ำเสมอ

การเลือกบ้านที่ดีต้องมาควบคู่กับสภาพแวดล้อมรอบบ้านที่ดีด้วย ทั้งในเรื่องของความสวยงาม ความปลอดภัย ความถูกต้องตามกฎหมาย และความเชื่อส่วนบุคคล

ผู้ที่ต้องซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินที่อยู่ในอาณาบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ที่มีเสาไฟฟ้าแรงสูงจึงควรศึกษาข้อควรรู้และรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างให้ละเอียดถี่ถ้วน รวมทั้งทำเรื่องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามสมควร เพื่อสร้างความราบรื่นตลอดจนกระบวนการปลูกบ้าน อันนำมาสู่สวัสดิภาพที่ดีในระยะยาว

Leave a Reply