เสาเข็มเจาะ(Bored Pile) VS เสาเข็มไมโครไพล์(micropile) แบบไหนต่อเติมครัวดีกว่า เมื่อต้องต่อเติมครัวให้กับบ้านหลังงาม เรามักจะได้รับคำแนะนำว่าให้ใช้เสาเข็มเจาะ หรือไม่ก็เป็นเสาเข็มไมโครไพล์ ทำให้บางคนที่เพิ่งจะเคยต่อเติมเป็นครั้งแรกเกิดความสงสัยว่าถ้าจะเลือก 2 ประเภทเสาเข็มนี้ แบบไหนต่อเติมครัวได้ดีกว่า? และเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง เลือกใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครัวไม่ทรุดในอนาคต การศึกษาข้อมูลของทั้ง 2 เสาเข็มจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำ จะต่อเติมครัวควรเลือกเสาเข็มเจาะ VS เสาเข็มไมโครไพล์? 1. การใช้เสาเข็มเจาะต่อเติมครัว หลักของการเลือกใช้เสาเข็มแบบเจาะเพื่อต่อเติมครัวนั้น จะใช้เครื่องมือที่เรียกกันว่าสามเกลอ หรือสามขา โดยที่จะใช้เป็นทรงกระบอกลึก กดตามขนาด และความยาวของเสาที่เราเลือก...