ผู้ผลิตและจำหน่ายพร้อมตอกเสาเข็ม Micropile

บริษัท ณรงค์ ไมโครสปัน จำกัด

Spun Micro Pile Diameter.20,25,30 cm.
I Micro Pile I18x18cm.,I22x22cm.,I26x26cm.,I30x30cm.
Square Micro Pile 22x22cm.
Steel Micro PIle

บริษัท ณรงค์ ไมโครสปัน จำกัด

12/9 หมู่ 4 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี


เบอร์ติดต่อ


081-309-7695
086-413-3862

Office : 02-159-8480
Fax : 02-159-8479
Accountting : 02-927-1314
Email : info@nmp.co.th

Spun Micro Pile

Spun Micro Pile

I Micro Pile

I Micro Pile

112
Square Micro Pile

Square Micro Pile

Steel Micro Pile

Steel Micro Pile

15205
facebook circle 250x150 google 250x150 twiter 250x150

Our Services

Quality Services

ไมโครไพล์, micropile
Quality Control (QC)

Quality Control (QC)

การทดสอบค่ายุบตัวของคอนกรีตที่เหมาะสมกับงานเสาเข็ม
ไมโครไพล์, micropile
Quality Control (QC)

Quality Control (QC)

การเก็บตัวอย่างลูกปูน เพื่อทดสอบการรับแรงอัดของคอนกรีต (concrete strength)
ไมโครไพล์, micropile
Quality Control (QC)

Quality Control (QC)

ทดสอบการรับแรงอัดของลูกปูน เพื่อคำนวณหา Strength of Concrete.
Quality Control (QC)

Quality Control (QC)

การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ขั้นตอนสุดท้ายตามมาตรฐาน มอก.397-2524
ไมโครไพล์, micropile
PT (Penetrant Testing)

PT (Penetrant Testing)

การทดสอบรอยเชื่อม (Welding Joint) ระหว่างเข็มแต่ละท่อน (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
ไมโครไพล์, micropile
Dynamic Pile Load Test

Dynamic Pile Load Test

ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มโดยวิธีพลศาสตร์ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) 
 • Compression Test Daimeter 200mm.
  Compression Test Daimeter 200mm. การทดสอบแรงอัด (Compression Test) วัตถุประสงค์หลักของการทดสอบ 1.ทดสอบความต้านทานต่อแรงกดอัดของวัสดุ 2.ศึกษาลักษณะการเสียรูป หรือแตกหักของชิ้นงาน รูปเสาเข็มก่อนการทดสอบ การทดสอบเริ่มจากเพิ่มแรงอัดอย่างช้าๆ และสม่ำเสมอ จนกระทั่งชิ้นงานเสียรูป และแตก รูปเสาเข็มหลังการทดสอบ ผลการทดสอบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  Be the first to comment! Read 4524 times
 • Compression Test Diameter 250mm.
  Compression Test Diameter 250mm. การทดสอบแรงอัด (Compression Test) วัตถุประสงค์หลักของการทดสอบ 1.ทดสอบความต้านทานต่อแรงกดอัดของวัสดุ 2.ศึกษาลักษณะการเสียรูป หรือแตกหักของชิ้นงาน รูปเสาเข็มก่อนการทดสอบ การทดสอบเริ่มจากเพิ่มแรงอัดอย่างช้าๆ และสม่ำเสมอ จนกระทั่งชิ้นงานเสียรูป และแตก รูปเสาเข็มหลังการทดสอบ ผลการทดสอบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  Be the first to comment! Read 4032 times
 • Compression Test Diameter 300mm.
  Compression Test Diameter 300mm.  การทดสอบแรงอัด (Compression Test) วัตถุประสงค์หลักของการทดสอบ 1.ทดสอบความต้านทานต่อแรงกดอัดของวัสดุ 2.ศึกษาลักษณะการเสียรูป หรือแตกหักของชิ้นงาน รูปเสาเข็มก่อนการทดสอบ การทดสอบเริ่มจากเพิ่มแรงอัดอย่างช้าๆ และสม่ำเสมอ จนกระทั่งชิ้นงานเสียรูป และแตก รูปเสาเข็มหลังการทดสอบ ผลการทดสอบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  Be the first to comment! Read 3859 times
 • Bending Test Daimeter 200mm.
  Bending Test Daimeter 200mm. การทดสอบแรงดัด (Bending Test) ของเสาเข็มและรอยเชื่อม เมื่อชิ้นงานได้รับแรง ไม่ว่าจะเป็นแรงในแนวตั้งฉาก หรือตามแนวแกนเส้นศูนย์กลางของชิ้นงาน ทำให้เกิด แรงดึงและแรงกด ในฝั่งตรงกันข้ามกัน แล้วเป็นผลให้ ชิ้นงานเกิดการโก่งงอ จะเรียกว่า วัสดุอยู่ภายใต้ แรงดัด (Bending)   รูปเสาเข็มก่อนทำการทดสอบ การดัดจะทำให้เกิด Bending Moment, M ซึ่งเป็นผลรวมของแรงที่กระทำต่อจุดรองรับ รูปเสาเข็มหลังทำการทดสอบ ผลการทดสอบ
  Be the first to comment! Read 5082 times
 • Bending Test Daimeter 250mm.
  Bending Test Daimeter 250mm. การทดสอบแรงดัด (Bending Test) ของเสาเข็มและรอยเชื่อม เมื่อชิ้นงานได้รับแรง ไม่ว่าจะเป็นแรงในแนวตั้งฉาก หรือตามแนวแกนเส้นศูนย์กลางของชิ้นงาน ทำให้เกิด แรงดึงและแรงกด ในฝั่งตรงกันข้ามกัน แล้วเป็นผลให้ ชิ้นงานเกิดการโก่งงอ จะเรียกว่า วัสดุอยู่ภายใต้ แรงดัด (Bending)   รูปเสาเข็มก่อนทำการทดสอบ การดัดจะทำให้เกิด Bending Moment, M ซึ่งเป็นผลรวมของแรงที่กระทำต่อจุดรองรับ รูปเสาเข็มหลังทำการทดสอบ ผลการทดสอบ
  Be the first to comment! Read 3620 times
 • Bending Test Diameter 300mm.
  Bending Test Diameter 300mm. การทดสอบแรงดัด (Bending Test) ของเสาเข็มและรอยเชื่อม เมื่อชิ้นงานได้รับแรง ไม่ว่าจะเป็นแรงในแนวตั้งฉาก หรือตามแนวแกนเส้นศูนย์กลางของชิ้นงาน ทำให้เกิด แรงดึงและแรงกด ในฝั่งตรงกันข้ามกัน แล้วเป็นผลให้ ชิ้นงานเกิดการโก่งงอ จะเรียกว่า วัสดุอยู่ภายใต้ แรงดัด (Bending) รูปเสาเข็มก่อนทำการทดสอบ การดัดจะทำให้เกิด Bending Moment, M ซึ่งเป็นผลรวมของแรงที่กระทำต่อจุดรองรับ รูปเสาเข็มหลังทำการทดสอบ ผลการทดสอบ
  Be the first to comment! Read 3647 times

เสาเข็มสปันไมโครไพล์คืออะไร

เสาเข็มกลมแรงเหวี่ยงอัดแรงหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเสาเข็มสปันนั้น เป็นเสาเข็มที่ผลิตที่ใช้กรรมวิธีการปั่นคอนกรีตในแบบหล่อซึ่งหมุนด้วยความเร็วสูงทำให้เนื้อคอนกรีตมีความหนาแน่นสูงกว่าคอนกรีตที่หล่อโดยวิธีธรรมดา จึงมีความแข็งแกร่งสูง รับน้ำหนักได้มากเสาเข็มสปันมีลักษณะเป็นเสากลม ตรงกลางกลวง มีโครงลวดเหล็กฝังอยู่ในเนื้อคอนกรีตโดยรอบ การตอกเสาชนิดนี้สามารถทำได้หลายแบบ ทั้งวิธีการตอกด้วยปั้นจั่นแบบธรรมดา และวิธีการตอกด้วยระบบเจาะกด เสาเข็มสปันไมโครไพล์มีให้เลือกใช้หลายขนาด เสาเข็มสปันไมโครไพล์ที่บริษัท ณรงค์ ไมโครสปัน จำกัด ผลิตนั้นมีตั้งแต่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 - 30 เซนติเมตร มีความหนาของเนื้อคอนกรีตอยู่ในช่วง 6 - 10 เซนติเมตร โดยมีความยาวอยู่ในช่วง 1.5 เมตรต่อท่อน ซึ่งความยาวนี้สามารถเพิ่มได้โดยการนำเสามาเชื่อมต่อกัน เนื่องจากเสาเข็มสปันมีลักษณะกลวงจึงช่วยลดการสั่นสะเทือนเวลาตอก และถ้าเสาเข็มที่ใช้ความยาวมากก็สามารถลดแรงดันของดินในขณะตอกได้โดยการเจาะนำและลำเลียงดินขึ้นทางรูกลวงของเสา ซึ่งจะช่วยลดความกระทบกระเทือนที่มีต่ออาคารข้างเคียงได้มาก เสาชนิดนี้เหมาะสำหรับงานต่อเติมบ้าน โรงงาน,งานพื้นที่จำกัด, งานเสริมฐานรากตัวอาคาร, งานโรงงานที่ต้องการความเร็วในการตอกและความสะอาดของหน้างาน, งานตอกรับแท่นเครื่องจักร, งานเสริมการรับน้ำหนักของพื้นต่อตารางเมตร.

ไมโครไพล์, micropile

ได้รับการรับรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 397-2524
"เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จแบบแรงเหวี่ยง"

รูปปั้นจั่นตอกเสาเข็ม

ปั้นจั่นตอกเสาเข็ม micropile
ปั้นจั่นตอกเสาเข็ม micropile

Micro Spun Pile Specification Comparison

ไมโครไพล์, micropile
 • Diameter 200 mm.
  Diameter 200 mm.

  เส้นผ่านศูนย์กลาง

  20 เซนติเมตร

  น้ำหนักปลอดภัย

  30 - 35 Ton

  Factor Of Safety

  2.5

  Settlement Per 10Blow

  1-3 mm.

  ความยาวต่อท่อน

  1.5 m.

  ความหนาของเนื้อคอนกรีต

  > 5.5 cm.

  จำนวนเหล็ก Dowel

  6 เส้น 9mm.

  เหล็กปลอก

  6mm.

  เหล็กเพลท

  6mm. กว้าง 2 นิ้ว

 • Diameter 250 mm.
  Diameter 250 mm.

  เส้นผ่านศูนย์กลาง

  25 เซนติเมตร

  น้ำหนักปลอดภัย

  40 - 45 Ton

  Factor Of Safety

  2.5

  Settlement Per 10Blow

  1-3 mm.

  ความยาวต่อท่อน

  1.5 m.

  ความหนาของเนื้อคอนกรีต

  > 5.5 cm.

  จำนวนเหล็ก Dowel

  8 เส้น 9mm.

  เหล็กปลอก

  6mm.

  เหล็กเพลท

  6mm. กว้าง 2 นิ้ว

 • Diameter 300 mm.
  Diameter 300 mm.

  เส้นผ่านศูนย์กลาง

  30 เซนติเมตร

  น้ำหนักปลอดภัย

  50 - 55 Ton

  Factor Of Safety

  2.5

  Settlement Per 10Blow

  1-3 mm.

  ความยาวต่อท่อน

  1.5 m.

  ความหนาของเนื้อคอนกรีต

  > 5.5 cm.

  จำนวนเหล็ก Dowel

  10 เส้น 9mm.

  เหล็กปลอก

  6mm.

  เหล็กเพลท

  6mm. กว้าง 2 นิ้ว

I MICRO PILE

micro pile i18x18, ไมโครไพล์, micropile

Micro Pile I18x18cm.

 พื้นที่หน้าตัด Cross Section 274.5 cm3
 เส้นรอบรูป Perimeter  89 cm.
 Dowel Bar 6 - RB 9mm. 
 เหล็กปลอก (Stirrup) 11 - RB 6mm. 
 Safe Load 18 - 25 ton 
 Factor Of Safety 2.5 
 ความยาว 1.5 m. 
 น้ำหนัก Weight/ท่อน 113 Kg.
เลขที่ มอก. coming soon
micro pile i22x22, ไมโครไพล์, micropile

Micro Pile I22x22cm.

 พื้นที่หน้าตัด Cross Section 386 cm3
 เส้นรอบรูป Perimeter 109 cm. 
 Dowel Bar 6 - RB 9mm. 
 เหล็กปลอก (Stirrup) 11 - RB 6mm. 
 Safe Load 30 - 35 ton 
 Factor Of Safety 2.5 
 ความยาว 1.5 m. 
 น้ำหนัก Weight/ท่อน - Kg.
 เลขที่ มอก. coming soon
micro pile i26x26, ไมโครไพล์, micropile

Micro Pile I26x26cm.

 พื้นที่หน้าตัด Cross Section 489 cm3
 เส้นรอบรูป Perimeter 131 cm.
 Dowel Bar 10 - RB 9mm. 
 เหล็กปลอก (Stirrup) 11 - RB 6mm. 
 Safe Load 35 - 40 ton 
 Factor Of Safety 2.5 
 ความยาว 1.5 m. 
 น้ำหนัก Weight/ท่อน - Kg.
 เลขที่ มอก. coming soon
micro pile i30x30, ไมโครไพล์, micropile

Micro Pile I30x30cm.

 พื้นที่หน้าตัด Cross Section 660 cm3
 เส้นรอบรูป Perimeter 150 cm.
 Dowel Bar 10 - RB 9mm. 
 เหล็กปลอก (Stirrup) 11 - RB 6mm. 
 Safe Load 40 - 45 ton 
 Factor Of Safety 2.5 
 ความยาว 1.5 m. 
 น้ำหนัก Weight/ท่อน - Kg.
 เลขที่ มอก. coming soon

เสาเข็ม I Micro Pile ชนิด Dowel Bar 6 เส้น

จากชนิดปกติที่ใช้เหล็กขนาด 9 มิลลิเมตร 10 เส้น ลดลงมาเหลือ 6 เส้น แต่ใช้งานได้ตามมาตรฐาน

micro pile i26x26, ไมโครไพล์, micropile

Micro Pile I26x26cm.

 พื้นที่หน้าตัด Cross Section 489 cm3
 เส้นรอบรูป Perimeter 131 cm.
 Dowel Bar 6 - RB 9mm. 
 เหล็กปลอก (Stirrup) 10 - RB 6mm. 
 Safe Load 30 - 35 ton 
 Factor Of Safety 2.5 
 ความยาว 1.5 m. 
 น้ำหนัก Weight/ท่อน - Kg.
 เลขที่ มอก. coming soon
micro pile i30x30, ไมโครไพล์, micropile

Micro Pile I30x30cm.

 พื้นที่หน้าตัด Cross Section 660 cm3
 เส้นรอบรูป Perimeter 150 cm.
 Dowel Bar 6 - RB 9mm. 
 เหล็กปลอก (Stirrup) 10 - RB 6mm. 
 Safe Load 35 - 40 ton 
 Factor Of Safety 2.5 
 ความยาว 1.5 m. 
 น้ำหนัก Weight/ท่อน - Kg.
 เลขที่ มอก. coming soon

ข้อมูลของเสาเข็ม SQUARE MICROPILE

square micropile, ไมโครไพล์, micropile

SQUARE MICRO PILE 22x22cm.

ขนาดหน้าตัดกว้างxยาว 22x22 cm. ความยาว/ท่อน 1.5 เมตร มีความสามารถรับน้ำหนักปลอดภัย 20-25 Ton/Pile  โดยมีเหล็กปลอกรัดหัวท้าย เสาเข็มสปันไมโครไพล์สามารถเพิ่มต่อความยาว (ความลึก) ของเสาเข็ม square micro pile ได้ โดยการเชื่อมต่อเสาเข็ม square micro pile โดยวิธีการเชื่อมรอบเสาเข็มไมโครไพล์ เพื่อเพิ่มความลึกได้ตามต้องการ จนกระทั่งถึงชั้นดินดาน สามารถตรวจสอบกำลังการรับน้ำหนักปลอดภัย ด้วยวิธีการ Last 10 Blow Count หรือ ทดสอบด้วยวิธี Dynamic Load Test

 • ค่ากำลังอัดคอนกรีต 350 Cylinder (ทรงกระบอก) 400 Cube ทรงลูกบาศก์ ตามข้อกำหนด มอก. 397-2524
 • Spiral  มาตรฐานเหล็ก มอก. ขนาด 6 mm. ยาว 10 เมตร จำนวน 1 เส้น
 • Dowel  มาตรฐานเหล็ก มอก. ขนาด 9 mm. จำนวน 8 เส้น

สามารถสั่งผลิต Dowel ตามขนาดเหล็กที่ลูกค้าต้องการได้

โทรหาเรา

02-159-8480

081-309-7695

086-413-3962

Request a Quote

Fill all information details to consult with us to get sevices from us

Contact Us
Feel free to contact us if you have any questions

Learn More From

คำถามที่ถามบ่อยๆ

1. พื้นที่เท่านี้ควรใช้เสาเข็มอะไร กี่ต้น ลึกกี่เมตร?

การจะใช้เสาเข็มแต่ละชนิดและจำนวนต้นนั้นขึ้นอยู่กับวิศวกรออกแบบ ไม่ใช่ทางผู้ผลิตเสาเข็มเป็นคนกำหนด เพราะหลักการออกแบบจะขึ้นอยู่กับการใช้งานแตกต่างกันออกไป บางคนอาจจะอยากได้ห้องครัวชั้นเดียว บางคนอยากได้ 2 ชั้น บางคนอยากได้ 2 ชั้นแบบมีดาดฟ้าด้วย ฯลฯ รสนิยมและกำลังทรัพย์ของคนแตกต่างกันออกไป ชนิดของเสาเข็มและจำนวนต้นก็แตกต่างกันด้วย ส่วนเรื่องของความลึกเสาเข็มนั้น บริษัท ณรงค์ ไมโครสปัน จำกัด จะไม่ระบุความลึกที่ชัดเจนลงไปได้ เพราะแต่ละพื้นที่ความลึกของชั้นดินจะไม่เท่ากัน ยกตัวอย่างเช่น บางบ่อกับลาดพร้าว เขตบางบ่อนั้นถ้าจะตอกให้เสาเข็มรับน้ำหนักได้จริงต้องตอกให้ลึกถึง 26 - 33 เมตร ส่วนเขตลาดพร้าวนั้นชั้นดินที่รับน้ำหนักได้จะอยู่ประมาณ 18 - 21 เมตร เพราะฉะนั้นทางทางบริษัทฯ จะยึด Blow Count ของรายการคำนวณเป็นหลัก

2. ข้อดีของเสาเข็ม Micro Pile
3. Blow Count คืออะไร

บริการดูหน้างานและให้คำปรึกษาฟรี

โทรหาเรา 081-309-7695

Our Mechanical Engineer

Many Years Experience

Narong Pramjit

Senior

Jaroen Thongdee

GM

จเร เปรมจิตต์

ฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพ (QC)

อรัญญา อินทรมาตย์

ฝ่ายบุคคล(HR)

อภิญญา ถึกอ่ำ

บัญชีและการเงิน

ธีระ เปรมจิตต์

Safety

NEWS

Latest From Our Blog

 • กฎหมายควรรู้เมื่อจะก่อสร้างหรือดัดแปลงบ้าน ตอนที่ 12 : บันไดบ้าน กับกฎหมายควบคุมอาคาร
  กฎหมายควรรู้เมื่อจะก่อสร้างหรือดัดแปลงบ้าน ตอนที่ 12 : บันไดบ้าน กับกฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายควรรู้เมื่อจะก่อสร้างหรือดัดแปลงบ้านตอนที่ 12 : บันไดบ้าน กับกฎหมายควบคุมอาคาร สำหรับบ้าน 2 ชั้นขึ้นไป หรือแม้แต่บ้านชั้นเดียวที่มีพื้นที่ต่างระดับกัน หรืออยู่สูงจากพื้นที่โดยรอบภายนอก จะต้องมีบันไดเชื่อมระหว่างชั้นหรือพื้นที่ต่างระดับนั้นๆ ทั้งนี้ ลักษณะของบันไดบ้านจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายควบคุมอาคารกำหนด ไม่ว่าจะเป็น ความกว้างบันได ช่วงความสูงบันได ความกว้างและความสูงของขั้นบันได รวมถึงระยะต่างๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา ท่านเจ้าของบ้านคงทราบว่า หากบ้านมีความสูงตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป หรือเมื่อพื้นที่ภายในชั้นเดียวกันของบ้านมีความต่างระดับกัน หรือบ้านที่อยู่สูงจากพื้นที่โดยรอบภายนอก ก็จำเป็นจะต้องมีบันไดสำหรับใช้ขึ้นลงระหว่างชั้นหรือความต่างระดับนั้นๆ หากบ้านหลังใดมีระดับเดียวกันทั้งหลัง…
  Written on Tuesday, 10 December 2019 17:19 Be the first to comment!
 • กฎหมายควรรู้เมื่อจะก่อสร้างหรือดัดแปลงบ้าน ตอนที่ 11 : บันไดหนีไฟสำหรับบ้านตามกฎหมายควบคุมอาคาร
  กฎหมายควรรู้เมื่อจะก่อสร้างหรือดัดแปลงบ้าน ตอนที่ 11 : บันไดหนีไฟสำหรับบ้านตามกฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายควรรู้เมื่อจะก่อสร้างหรือดัดแปลงบ้านตอนที่ 11 : บันไดหนีไฟสำหรับบ้านตามกฎหมายควบคุมอาคาร ระบบความปลอดภัยในบ้าน เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม หนึ่งในนั้นคือ “บันไดหนีไฟ” ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ที่พักอาศัยที่เข้าข่าย โดยเฉพาะบ้าน ทาวน์โฮม ตึกแถว ที่มีความสูงตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไป อาคารพักอาศัยที่ไม่ใช่ตึกแถวบ้านแถว ซึ่งสูง 3 ชั้นและมีชั้นที่ 4 เป็นดาดฟ้า โดยที่พักอาศัยเหล่านี้จะต้องมีบันไดหนีไฟที่มีลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช้งาน ความปลอดภัยสำหรับการอยู่อาศัยในบ้านหรือใช้งานอาคาร มีหลายเรื่องที่ต้องคำนึงถึง…
  Written on Tuesday, 10 December 2019 17:17 Be the first to comment!
 • กฎหมายควรรู้เมื่อจะก่อสร้างหรือดัดแปลงบ้าน ตอนที่ 10 : เรื่องรั้วบ้านกับกฎหมายควบคุมอาคาร
  กฎหมายควรรู้เมื่อจะก่อสร้างหรือดัดแปลงบ้าน ตอนที่ 10 : เรื่องรั้วบ้านกับกฎหมายควบคุมอาคาร สำหรับเมืองไทยแล้ว บ้านเดี่ยวเกือบทุกหลังจะมีการสร้างรั้วรอบที่ดิน ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัย และแสดงขอบเขตกรรมสิทธิ์ในที่ดิน บ้างทำเป็นรั้วโปร่ง บ้างทำเป็นรั้วทึบ หรือกำแพงกั้นระหว่างที่ดินของตนเองกับที่สาธารณะ (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นถนนสาธารณะ) หรือทำรั้วกั้นระหว่างที่ของตนเองกับเพื่อนบ้าน โดยรั้วด้านติดกับถนนสาธารณะก็จะมีประตูสำหรับรถหรืออาจมีประตูขนาดเล็กสำหรับคนเพื่อผ่านเข้าออก บทความตอนนี้ต้องการบอกว่ากฎหมายควบคุมอาคารมีข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องรั้ว ที่ท่านเจ้าของบ้านควรทราบไว้1. ทำรั้วบ้าน ต้องยื่นขออนุญาตก่อสร้างหรือไม่ ? หลายท่านอาจคิดว่า “รั้วบ้าน” ไม่น่าจะต้องขออนุญาตก่อสร้าง เพราะ “รั้ว” ไม่ใช่ “อาคาร” คนเข้าไปอยู่ไม่ได้ อย่างไรก็ตามกฎหมายควบคุมอาคารให้ความหมายของ “อาคาร”…
  Written on Tuesday, 10 December 2019 17:16 Be the first to comment!
 • กฎหมายควรรู้เมื่อจะก่อสร้างหรือดัดแปลงบ้าน ตอนที่ 9 : การรื้อบ้านแฝด
  กฎหมายควรรู้เมื่อจะก่อสร้างหรือดัดแปลงบ้าน ตอนที่ 9 : การรื้อบ้านแฝด กฎหมายควรรู้เมื่อจะก่อสร้างหรือดัดแปลงบ้าน ตอนที่ 9 : การรื้อบ้านแฝด บ้านสองหลังติดกันเป็นบ้านแฝด ถ้าต้องการรื้อถอนเพียงบ้านเดียวต้องคำนึงถึงเรื่องใดบ้าง บทความตอนนี้จึงขอตอบท่านเจ้าของบ้าน ที่ส่งคำถามมาทางอีเมล ถามว่า “ถ้าต้องการรื้อบ้านเก่า ที่เป็นบ้านแฝด ซึ่งตัวบ้านติดกับคนอื่นอีกหลังหนึ่ง โดยรื้อออกเพียงหลังเดียว ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง ทำได้อย่างไร” ประเด็นสำคัญที่ท่านเจ้าของบ้านควรทราบและคำนึงถึง ก็คือ ด้านกฎหมายควบคุมอาคาร และด้านผลกระทบที่อาจเกิดจากการรื้อถอน เบื้องต้นขอเขียนไว้ 8 ประเด็น ดังนี้1. ต้องมีการขออนุญาตหรือแจ้งรื้อถอน …
  Written on Tuesday, 10 December 2019 17:15 Be the first to comment!
 • กฎหมายควรรู้เมื่อจะก่อสร้างหรือดัดแปลงบ้าน ตอนที่ 8 : ระยะห่างระหว่างอาคารกรณีอยู่ในที่ดินเจ้าของเดียวกัน
  กฎหมายควรรู้เมื่อจะก่อสร้างหรือดัดแปลงบ้าน ตอนที่ 8 : ระยะห่างระหว่างอาคารกรณีอยู่ในที่ดินเจ้าของเดียวกัน กฎหมายควรรู้เมื่อจะก่อสร้างหรือดัดแปลงบ้าน ตอนที่ 8 : ระยะห่างระหว่างอาคารกรณีอยู่ในที่ดินเจ้าของเดียวกัน หลายครอบครัวเมื่อลูกหลานโตพอ หรือมีการแต่งงานสร้างครอบครัวใหม่ บางครั้งก็วางแผนต่อเติม ปรับปรุงบ้าน หรือสร้างบ้านใหม่อีกหลังในที่ดินเดียวกับบ้านหลังเดิม เพื่อที่จะได้อยู่ใกล้ๆ กัน หรือบางท่านมีที่ดินผืนใหญ่ แล้ววางแผนจะสร้างบ้านหลายหลังบนที่ดินผืนนั้น เพื่อให้ลูกหลานอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ แต่ยังไม่ได้แยกกรรมสิทธิ์ที่ดินออกไป ถ้าท่านกำลังมีแผนเช่นที่ว่าอยู่พอดี หากได้ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายต่อเติม สร้างบ้าน ก็จะทราบว่า กฎหมายควบคุมอาคารมีข้อกำหนดเรื่องการก่อสร้างอาคารในที่ดินเจ้าของเดียวกันไว้ โดยอาคารแต่ละหลังจะต้องมีระยะห่างระหว่างกัน ดังนั้น ไม่ว่าท่านกำลังจะก่อสร้างบ้านใหม่อีกหลังใกล้กับบ้านหลังเดิม หรือท่านกำลังสร้างบ้านใหม่หลายหลังพร้อมกัน…
  Written on Tuesday, 10 December 2019 17:14 Be the first to comment!
 • กฎหมายควรรู้เมื่อจะก่อสร้างหรือดัดแปลงบ้าน ตอนที่ 7 : ที่ว่างและระยะร่นโดยรอบอาคาร ตึกแถว-ห้องแถว บ้านแถว และบ้านแฝด
  กฎหมายควรรู้เมื่อจะก่อสร้างหรือดัดแปลงบ้าน ตอนที่ 7 : ที่ว่างและระยะร่นโดยรอบอาคาร ตึกแถว-ห้องแถว บ้านแถว และบ้านแฝด กฎหมายควรรู้เมื่อจะก่อสร้างหรือดัดแปลงบ้านตอนที่ 7 : ที่ว่างและระยะร่นโดยรอบอาคาร ตึกแถว-ห้องแถว บ้านแถว และบ้านแฝด ตอนที่แล้วทิ้งท้ายไว้ว่าจะเขียนถึงที่ว่างโดยรอบอาคาร สำหรับบ้านที่ปลูกสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากที่อยู่อาศัยนั้นอาจมีได้ทั้งที่เป็น บ้านเดี่ยวหลังเดียว บ้านแฝด หรือบ้านแถว หรือแม้แต่ใช้ตึกแถวห้องแถวทำเป็นที่พักอาศัย ซึ่งมีข้อกำหนดเรื่องที่ว่างและระยะร่นแตกต่างกัน ด้านหลังของตึกแถว-ห้องแถว ต้องมีที่ว่างกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร โดยยอมให้สร้างบันไดหนีไฟภายนอกล้ำเข้ามาในที่ว่างนี้ได้ไม่เกิน 1.40 เมตร มาดูว่าอาคารแต่ละประเภท กฎหมายควบคุมอาคารกำหนดว่าจะต้องมี “ที่ว่าง” …
  Written on Tuesday, 10 December 2019 17:13 Be the first to comment!

Our Partnerships

กลุ่มบริษัทก่อสร้างชั้นนำของไทยที่ไว้วางใจใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา