เสาเข็มไมโครไพล์ (ไมโครไพล์, micropile) คืออะไร เสาเข็มไมโครไพล์ คือ เสาเข็มขนาดเล็กมีความยาวไม่มากนัก ส่วนมากจะยาวประมาณ 1.5 เมตร และที่บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายพร้อมตอกในประเทศไทยจะมีด้วยกัน 3 แบบ คือ
   1. เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กแบบแรงเหวี่ยง หรือเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (spun micropile) มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกตรงกลางกลวง ยาวท่อนละ 1.5 เมตร ทำการผลิตโดยใช้วิธีเทคอนกรีตลงในแบบแล้วนำแบบเข้าเครื่องปั่นแรงเหวี่ยง เพื่อให้คอนกรีตหุ้มโครงเหล็กเสริมทำให้เนื้อคอนกรีตมีความหนาแน่นสูงกว่าเสาเข็มชนิดอื่นๆ
  2. เสาเข็มไมโครไพล์รูปตัวไอ (i micropile) มีรูปหน้าตัดเป็นรูปตัวไอ (I) ยาวท่อนละ 1.5 เมตร ผลิตโดยการเทคอนกรีตลงในแบบแล้วใช้เครื่องจี้คอนกรีต (วายจี้คอนกรีต) เพื่อเสริมความหนาแน่นของเนื้อคอนกรีต
  3. เสาเข็มไมโครไพล์ทรงสี่เหลี่ยม (square micropile) มีรูปหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมตัน ยาวท่อนละ 1.5 เมตร ผลิตโดยการเทคอนกรีตลงในแบบแล้วใช้เครื่องจี้คอนกรีต (วายจี้คอนกรีต) เพื่อเสริมความหนาแน่นของเนื้อคอนกรีต
  เสาเข็มไมโครไพล์ (micropile) นี้จะใช้วิธีการตอกแบบพิเศษ โดยใช้ปั้นจั่นขนาดเล็กตอกลงไปและใช้วิธีการต่อเสาเข็มโดยการเชื่อมไฟฟ้าเชื่อมต่อกันไปเรื่อยๆ จนตอกไม่ลง แล้วใช้การคำนวณการรับน้ำหนักของเสาเข็ม จากขนาดหน้าตัดของเสาเข็ม ระยะยกลูกตุ้ม น้ำหนักของลูกตุ้ม ความลึกของเสาเข็มและ Blowcount มาคำนวณโดยส่วนใหญ่แล้ววิศวกรจะใช้สูตรการคำนวณแบบ Danish’s Formular ขนาดของลูกตุ้ม (Hammer) ที่ใช้ตอกเสาเข็มไมโครไพล์มีน้ำหนักไม่มาก ประมาณ 1.2 ตัน ขึ้นไป ทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนน้อยกว่าเข็มตอกประเภทอื่น สามารถเข้าไปตอกได้ทุกสภาพพื้นที่ เหมาะกับพื้นที่คับแคบหรือมีความสูงไม่มาก เริ่มต้นที่ 2.5 เมตรขึ้นไป ตอกชิดกระจก ผนัง ไม่ทำให้โครงสร้างเดิมเสียหาย สะอาดไม่ต้องขนดินทิ้ง

โรงงานผลิตและจำหน่ายพร้อมตอกเสาเข็มไมโครไพล์ (ไมโครไพล์, micropile) ทุกชนิด

บริษัท ณรงค์ ไมโครสปัน จำกัด

ที่อยู่

12/9 หมู่ 4 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

เบอร์โทรศัพท์

081-309-7695, 086-413-3862
081-625-3675, 081-755-1978

Office

02-159-8480
02-927-1314

fax

02-159-8479

Product

Micro Spun Pile Specification Comparison
ตารางเปรียบเทียบการรับน้ำหนักของเสาเข็มสปันไมโครไพล์

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun micropile)

หรือ “เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จแบบแรงเหวี่ยง” มีลักษณะเป็นเสาเข็มกลม ตรงกลางกลวง มีโครงลวดเหล็กฝังอยู่ในเนื้อคอนกรีตโดยรอบ ผลิตโดยใช้กรรมวิธีการปั่นคอนกรีตในแบบหล่อซึ่งหมุนด้วยความเร็วสูงทำให้เนื้อคอนกรีตมีความหนาแน่นสูงกว่าคอนกรีตที่หล่อโดยวิธีธรรมดา จึงมีความแข็งแกร่งสูงกว่าเสาเข็มประเภทอื่นๆ และสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าเมื่อเทียบกับขนาดหน้าตัดที่เท่ากัน

     การตอกเสาชนิดนี้สามารถทำได้หลายแบบ ทั้งวิธีการตอกด้วยปั้นจั่นแบบธรรมดา และวิธีการตอกด้วยระบบเจาะกด เสาเข็มสปันไมโครไพล์มีให้เลือกใช้หลายขนาด เสาเข็มสปันไมโครไพล์ที่บริษัท ณรงค์ ไมโครสปัน จำกัด ผลิตนั้นมีตั้งแต่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 – 30 เซนติเมตร มีความหนาของเนื้อคอนกรีตอยู่ในช่วง 6 – 10 เซนติเมตร โดยมีความยาวอยู่ในช่วง 1.5 เมตรต่อท่อน ซึ่งความยาวนี้สามารถเพิ่มได้โดยการนำเสามาเชื่อมต่อกัน เนื่องจากเสาเข็มสปันมีลักษณะกลวงจึงช่วยลดการสั่นสะเทือนเวลาตอก และถ้าเสาเข็มที่ใช้ความยาวมากก็สามารถลดแรงดันของดินในขณะตอกได้โดยการเจาะนำและลำเลียงดินขึ้นทางรูกลวงของเสา ซึ่งจะช่วยลดความกระทบกระเทือนที่มีต่ออาคารข้างเคียงได้มาก เสาชนิดนี้เหมาะสำหรับงานต่อเติมบ้าน โรงงาน,งานพื้นที่จำกัด, งานเสริมฐานรากตัวอาคาร, งานโรงงานที่ต้องการความเร็วในการตอกและความสะอาดของหน้างาน, งานตอกรับแท่นเครื่องจักร, งานเสริมการรับน้ำหนักของพื้นต่อตารางเมตร.

ไมโครไพล์ - micropile - spundetailnew1280x450

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มิลลิเมตร

ไมโครไพล์ - micropile - spunmicropiledia20r1

เส้นผ่านศูนย์กลาง20 cm.
น้ำหนักปลอดภัย30 –40Ton
Factor Of Safety2.5
ระยะทรุดตัวของเสาเข็ม 10 ครั้งสุดท้าย1-3 มิลลิเมตร
ความยาวต่อท่อน1.5 เมตร
ความหนาของเนื้อคอนกรีต> 5.5 cm.

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มิลลิเมตร

ไมโครไพล์ - micropile - spunmicropiledia25r1

เส้นผ่านศูนย์กลาง25 cm.
น้ำหนักปลอดภัย30 –40Ton
Factor Of Safety2.5
ระยะทรุดตัวของเสาเข็ม 10 ครั้งสุดท้าย1-3 มิลลิเมตร
ความยาวต่อท่อน1.5 เมตร
ความหนาของเนื้อคอนกรีต> 5.5 cm.

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร

ไมโครไพล์ - micropile - spunmicropiledia30r1

เส้นผ่านศูนย์กลาง30 cm.
น้ำหนักปลอดภัย40-50 Ton
Factor Of Safety2.5
ระยะทรุดตัวของเสาเข็ม 10 ครั้งสุดท้าย1-3 มิลลิเมตร
ความยาวต่อท่อน1.5 เมตร
ความหนาของเนื้อคอนกรีต> 6.5 cm.

SPUN MICROPILE DIAMETER 35 CM.

ไมโครไพล์ - micropile - spunmicropilebg35
ไมโครไพล์ - micropile - spun35detail
ไมโครไพล์ - micropile - dia35detail
เส้นผ่านศูนย์กลาง35 cm.
น้ำหนักปลอดภัย55 - 60 ตัน
Factor Of Safety2.5
ระยะทรุดตัวของเสาเข็ม 10 ครั้งสุดท้าย1-3 mm.
ความยาวต่อท่อน1.5 m.
ความหนาของเนื้อคอนกรีต> 6.5 cm.
ขนาดเหล็ก Dowel Bar9 mm.
จานวนเหล็ก Dowel Bar10
ขนาดเหล็ก Spiral6 mm.

SPUN MICROPILE DIAMETER 40 CM.

ไมโครไพล์ - micropile - spunmicropilebg40
ไมโครไพล์ - micropile - spun40detail
ไมโครไพล์ - micropile - dia40detail
เส้นผ่านศูนย์กลาง40 cm.
น้ำหนักปลอดภัย65 - 70 ตัน
Factor Of Safety2.5
ระยะทรุดตัวของเสาเข็ม 10 ครั้งสุดท้าย1-3 mm.
ความยาวต่อท่อน1.5 m.
ความหนาของเนื้อคอนกรีต> 7 cm.
ขนาดเหล็ก Dowel Bar9 mm.
จานวนเหล็ก Dowel Bar10
ขนาดเหล็ก Spiral6 mm.
Product

I Micro Pile Specification Comparison
ตารางเปรียบเทียบการรับน้ำหนักของเสาเข็มไอไมโครไพล์

เสาเข็มไอไมโครไพล์ (i micropile)

เสาเข็มหน้าตัดรูปตัวไอ เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป ประเภทเสาเข็มตัวไอ ผลิตจากคอนกรีตอัดแรงเสริมด้วยโครงลวดเหล็ก Db9 mm. ข้อดีของเสาเข็มหน้าตัดตัวไออยู่ที่เส้นรอบรูปที่มากกว่าเสาเข็มเหลี่ยม ส่งผลให้เกิดแรงเสียดทานระหว่างผิวเสาเข็ม (Skin Friction) และดินได้มากกว่า จึงทำให้มีความสามารถในการรับน้ำหนักที่มากขึ้น หากติดตั้งในบริเวณที่เป็นชั้นดินตะกอน หรือดินเหนียว จึงนิยมใช้ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึงราคาที่ถูกกว่าและน้ำหนักที่น้อยกว่าเสาเข็มหน้าตัดสี่เหลี่ยม

ไมโครไพล์ - micropile - imicropileshow

ไมโครไพล์ i18x18 cm.

พื้นที่หน้าตัด Cross Section 274.5 cm2
เส้นรอบรูป Perimeter 89 cm.
Dowel Bar 4 – RB 9mm.
เหล็กปลอก (Stirrup) 10 – RB 6mm.
Safe Load 18 – 25 ton
Factor Of Safety 2.5
ความยาว/ท่อน 1.5 m.
น้ำหนัก Weight/ท่อน 115 Kg.

ไมโครไพล์ i22x22 cm.

พื้นที่หน้าตัด Cross Section 386 cm2
เส้นรอบรูป Perimeter 109 cm.
Dowel Bar 6 – RB 9mm.
เหล็กปลอก (Stirrup) 10 – RB 6mm.
Safe Load 25 – 30 ton
Factor Of Safety 2.5
ความยาว/ท่อน 1.5 m.
น้ำหนัก Weight/ท่อน – Kg.

ไมโครไพล์ i26x26 cm.

พื้นที่หน้าตัด Cross Section 489 cm2
เส้นรอบรูป Perimeter 131 cm.
Dowel Bar 6 – RB 9mm.
เหล็กปลอก (Stirrup) 10 – RB 6mm.
Safe Load 30 – 35 ton
Factor Of Safety 2.5
ความยาว/ท่อน 1.5 m.
น้ำหนัก Weight/ท่อน – Kg.

ไมโครไพล์ i30x30 cm.

พื้นที่หน้าตัด Cross Section 660 cm2
เส้นรอบรูป Perimeter 150 cm.
Dowel Bar 6 – RB 9mm.
เหล็กปลอก (Stirrup) 10 – RB 6mm.
Safe Load 35 – 40 ton
Factor Of Safety 2.5
ความยาว/ท่อน 1.5 m.
น้ำหนัก Weight/ท่อน – Kg.
Product

Square Micro Pile Specification Comparison
ตารางเปรียบเทียบการรับน้ำหนักของเสาเข็มสแควร์ไมโครไพล์

เสาเข็มสแควร์ไมโครไพล์ (Square micropile)

หรือเสาเข็มหน้าตัดสี่เหลี่ยมตัน (หรือเสาเข็มเหลี่ยม)ผลิตจากคอนกรีต อัดแรงเสริมด้วยโครงลวดเหล็ก DB9 mm. มีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ เนื่องจากสามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้มาก มีขนาดหน้าตัด และความยาวให้เลือกตามความต้องการ ส่วนความแข็งแรงมีความทนทานกว่า หากต้องติดตั้งในพื้นที่ที่มีการตอกจำนวนครั้งมากก่อนถึงระดับที่ต้องการ ซึ่งช่วยลดโอกาสเกิดความเสียหายลงได้ เสาเข็มเหลี่ยมจึงถูกนำไปใช้ในโครงการขนาดกลางถึงใหญ่

ไมโครไพล์ - micropile - squaremicropilerev5
Square Micro Pile S22x22cm.
พื้นที่หน้าตัด Cross Section484 cm2
เส้นรอบรูป Perimeter88 cm.
Dowel Bar10 - RB 9mm.
เหล็กปลอก (Stirrup)11 - RB 6mm.
Safe Load30 - 35 ton
Factor Of Safety2.5
ความยาว1.5 m.

ขนาดหน้าตัดกว้างxยาว 22×22 cm. ความยาว/ท่อน 1.5 เมตร มีความสามารถรับน้ำหนักปลอดภัย 20-25 Ton/Pile  โดยมีเหล็กปลอกรัดหัวท้าย เสาเข็มสปันไมโครไพล์สามารถเพิ่มต่อความยาว (ความลึก) ของเสาเข็ม square micro pile ได้ โดยการเชื่อมต่อเสาเข็ม square micro pile โดยวิธีการเชื่อมรอบเสาเข็มไมโครไพล์ เพื่อเพิ่มความลึกได้ตามต้องการ จนกระทั่งถึงชั้นดินดาน สามารถตรวจสอบกำลังการรับน้ำหนักปลอดภัย ด้วยวิธีการ Last 10 Blow Count หรือ ทดสอบด้วยวิธี Dynamic Load Test

 • ค่ากำลังอัดคอนกรีต 350 Cylinder (ทรงกระบอก) 400 Cube ทรงลูกบาศก์ ตามข้อกำหนด มอก. 397-2524
 • Spiral  มาตรฐานเหล็ก มอก. ขนาด 6 mm. ยาว 10 เมตร จำนวน 1 เส้น
 • Dowel  มาตรฐานเหล็ก มอก. ขนาด 9 mm. จำนวน 8 เส้น

สามารถสั่งผลิต Dowel ตามขนาดเหล็กที่ลูกค้าต้องการได้

Services

ปั้นจั่นตอกเสาเข็มไมโครไพล์ (ไมโครไพล์, micropile)

ไมโครไพล์ - micropile - rigmacko738x650
 • หน้ากว้าง 1.8 เมตร
 • ยาว 4.5 เมตร
 • สูง 3.5 เมตร
 • ตุ้มหนัก 1.4 -1.5 ตัน
 • ระบบขับเคลื่อน ไฮดรอลิคล้อยาง
 • เครื่องยนต์ yanmar diesel 15 hp
ไมโครไพล์ - micropile - rigdig738x650
 • หน้ากว้าง 1.2 เมตร
 • ยาว 4.5 เมตร
 • สูง 3 เมตร
 • ตุ้มหนัก 1.2 -1.5 ตัน
 • ระบบขับเคลื่อน วินซ์และรอก
 • เครื่องยนต์ yanmar diesel 15 hp

Quality Services
การควบคุมคุณภาพ

ไมโครไพล์ - micropile - qc5

Quality Control (QC)

การทดสอบค่ายุบตัวของคอนกรีตที่เหมาะสมกับงานเสาเข็ม

ไมโครไพล์ - micropile - qc6

Quality Control (QC)

การเก็บตัวอย่างลูกปูน เพื่อทดสอบการรับแรงอัดของคอนกรีต (concrete strength)

ไมโครไพล์ - micropile - qc2

Quality Control (QC)

ทดสอบการรับแรงอัดของลูกปูน เพื่อคำนวณหา Strength of Concrete.

ไมโครไพล์ - micropile - qc3

Quality Control (QC)

การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ขั้นตอนสุดท้ายตามมาตรฐาน มอก.397-2524

ไมโครไพล์ - micropile - qc7

PT (Penetrant Testing)

การทดสอบรอยเชื่อม (Welding Joint) ระหว่างเข็มแต่ละท่อน (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

ไมโครไพล์ - micropile - qc8

Dynamic Pile Load Test

ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มโดยวิธีพลศาสตร์ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

ผลทดสอบการรับแรงกดและแรงดัด
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Latest News

รีวิวงานต่อเติมบ้าน อาคารสำนักงาน โรงงาน

Latest News

Video Updates

ไมโครไพล์

Project HOT-1 ที่ นิคมฯ IRPC ระยอง กับ THAI NAKANO

Micropile

Micropile I22x22 กับ CP นาโคก โดยคริสเตียนีและนีลเส็น

เสาเข็มไมโครไพล์

Micropile ตอกเสาเข็ม micropile i26x26 ที่โรงงานยำยำ นิคมฯ บางชัน

ไมโครไพล์

ตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ ขนาดหน้าตัด 20 เซนติเมตร ที่ปฐมอโศก

Micropile

ตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ ขนาดหน้าตัด 30 เซนติเมตร ที่ภูเก็ต

เสาเข็มไมโครไพล์

ตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ ขนาดหน้าตัด 25 เซนติเมตร ที่การไฟฟ้าพระนครเหนือ

Latest News

Read Latest Updates

June 6, 2022 admin

เสาเข็มเจาะ(Bored Pile) VS เสาเข็มไมโครไพล์(micropile) แบบไหนต่อเติมครัวดีกว่า

เสาเข็มเจาะ(Bored Pile) VS เสาเข็มไมโครไพล์(micropile) แบบไหนต่อเติมครัวดีกว่า เมื่อต้องต่อเติมครัวให้กับบ้านหลังงาม เรามักจะได้รับคำแนะนำว่าให้ใช้เสาเข็มเจาะ หรือไม่ก็เป็นเสาเข็มไมโครไพล์ ทำให้บางคนที่เพิ่งจะเคยต่อเติมเป็นครั้งแรกเกิดความสงสัยว่าถ้าจะเลือก 2...

May 16, 2022 admin

ข้อดี – ข้อเสียของเสาเข็มไมโครไพล์แต่ละประเภทที่ควรรู้

ข้อดี – ข้อเสียของเสาเข็มไมโครไพล์แต่ละประเภทที่ควรรู้ เสาเข็มไมโครไพล์มีให้เราเลือกใช้งานหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น เสาเข็มแบบตัวไอ, เสาเข็มแบบทรงสี่เหลี่ยม หรือเสาเข็มสปันไมโครไพล์ แน่นอนว่าแต่ละประเภทก็จะมีทั้งข้อดี และข้อเสียแตกต่างกันออกไป...

May 12, 2022 admin

หมดห่วงปัญหาต่อเติมแล้วบ้านทรุด เพียงเลือกใช้เสาเข็มไมโครไพล์

หมดห่วงปัญหาต่อเติมแล้วบ้านทรุด เพียงเลือกใช้เสาเข็มไมโครไพล์ เชื่อว่ามีหลายคนเจอกับปัญหาต่อเติมแล้วเกิดบ้านทรุดขึ้นมากันได้ สร้างความกังวลให้อย่างที่สุด แต่กระนั้นมีตัวช่วยที่จะทำให้คุณหมดห่วงปัญหานี้ไปได้โดยสิ้นเชิง เพียงเลือกใช้ “เสาเข็มไมโครไพล์” ที่ผลิตจากคอนกรีตหนาแบบมีแรงเหวี่ยงที่หล่อขึ้นมา และมีขนาดท่อนละ 1.5...

Contact us

ขอใบเสนอราคา

กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนเพื่อให้ทีมงานติดต่อกลับ หรือโทร 081-309-7695