Metro industrial park Co.,Ltd. (Prachinburi)-spun micropile 30 cm.

Metro industrial park | spun micro pile | ไมโครไพล์ | เสาเข็มไมโครไพล์

PROJECT NAME : –

LOCATION : ตำบล บางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

โดยมีรายละเอียดเป็นเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (spun micropile) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร Design Load อยู่ที่ 50 ตัน/ต้น ทำการตอกเสาเข็มจนไม่ลงแล้วเช็ค BlowCount ตามรายการคำนวณของวิศวกรทุกต้น

ผู้รับเหมา : บริษัท เมโทร อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด

สถานะ : ส่งมอบงานตอกเสาเข็มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มาชมบรรยากาศขณะตอกเสาเข็มกันครับ

หาข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อปรึกษางานก็สามารถติดต่อได้ทาง

www.nmp.co.th

www.narongmicropile.com

Tel : 02-159-8480 และ Mobile : 091-309-7695

Leave a Reply