October 2022

micropile-โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา | spun micro pile | ไมโครไพล์ | เสาเข็มไมโครไพล์

PROJECT : ต่อเติมอาคาร โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา LOCATION : 46 ถ. อู่ทอง ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โดยมีรายละเอียดเป็นเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (spun micropile) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร) Design Load อยู่ที่ 30 ตัน/ต้น ทำการตอกเสาเข็มจนไม่ลงแล้วเช็ค BlowCount ตามรายการคำนวณของวิศวกรทุกต้น ผู้รับเหมา : – สถานะ : ส่งมอบงานตอกเสาเข็มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาชมบรรยากาศขณะตอกเสาเข็มกันครับ หาข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อปรึกษางานก็สามารถติดต่อได้ทาง www.nmp.co.th www.narongmicropile.com Tel : 02-159-8480 และ Mobile : 091-309-7695

micropile-thaimeiji

Thai Meiji Pharmaceutical | spun micro pile | ไมโครไพล์ | เสาเข็มไมโครไพล์

PROJECT NAME : THAI MEIJI – RENOVATION FO BUILDING LOCATION : 37 Soi Chalongkrung 31 Lat Krabang Industrial Estate, Chalongkrung Road, Lamplatiew Lat Krabang กรุงเทพมหานคร 10520 โดยมีรายละเอียดเป็นเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (spun micropile) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร) Design Load อยู่ที่ 40 ตัน/ต้น ทำการตอกเสาเข็มจนไม่ลงแล้วเช็ค BlowCount ตามรายการคำนวณของวิศวกรทุกต้น  มีการสุ่มเทสการรับน้ำหนักของเสาเข็มโดยวิธีทางพลศาสตร์ Dynamic Pile Load Test จำนวน 1 ต้น ผู้รับเหมา : THAI TAKASAKO CO.,LTD. ผู้ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม : บริษัท …

Thai Meiji Pharmaceutical | spun micro pile | ไมโครไพล์ | เสาเข็มไมโครไพล์ Read More »

micropile-กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ | spun micro pile | ไมโครไพล์ คือ | เสาเข็มไมโครไพล์ มีกี่แบบ

PROJECT : ร้านค้าสวัสดิการ กรมธนารักษ์ LOCATION : พระรามที่ 6 ซอย 30 แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีรายละเอียดเป็นเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (spun micropile) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 เซนติเมตร) Design Load อยู่ที่ 25 ตัน/ต้น ทำการตอกเสาเข็มจนไม่ลงแล้วเช็ค BlowCount ตามรายการคำนวณของวิศวกรทุกต้น ผู้รับเหมา : RIGHT MAN COMPANY LIMITED สถานะ : ส่งมอบงานตอกเสาเข็มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาชมบรรยากาศขณะตอกเสาเข็มกันครับ หาข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อปรึกษางานก็สามารถติดต่อได้ทาง www.nmp.co.th www.narongmicropile.com Tel : 02-159-8480 และ Mobile : 091-309-7695

Shop Drawing คืออะไร

Shop Drawing คือแบบที่เขียนขึ้นมาเพื่อใช้ทำงานจริง ๆ ณ สถานที่ก่อสร้าง เพราะโดยปกติ แบบที่เขียน จากบรรดาสถาปนิก-วิ ศวกร จะแยกส่วนออกจากกัน ทั้งที่การก่อสร้าง จะต้องสัมพันธ์กันเกี่ยวข้องกัน เชื่อมต่อกัน เช่น ห้องน้ำห้องหนึ่ง จะมีแบบสถาปัตยกรรม แสดงขอบเขตของห้อง แสดงผนัง- ประตู- หน้าต่าง- สุขภัณฑ์ รายละเอียดของคาน และพื้นแสดงอยู่ในแบบวิศวกรรมโครงสร้าง การเดินท่อน้ำ- ท่อส้วม- ท่อระบาย จะแสดงอยู่ในแบบวิศวกรรมสุขาภิบาล รายละเอียดดวงโคม- สวิตช์-ปลั๊ก แสดงอยู่ในแบบวิศวกร ไฟฟ้า ซึ่งในการก่อสร้างจริง รายละเอียดทุกอย่าง จะต้องสอดประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การเขียน Shop Drawing ที่จะเอารายละเอียดทุกอย่าง มาอยู่ในแผ่นเดียวกันจึงเป็นเรื่องจำเป็น และประกันความมั่นใจว่า งานก่อสร้างนั้น สามารถทำงานได้จริง ไม่ใช่โถส้วมวางอยูใกล้คานมากเกินไป ท่อส้วมเลยต้องวิ่งผ่านคาน (ซึ่งหากเป็นคานขนาดเล็ก ก็จะทำให้อาคารวิบัติได้) หรือก๊อกน้ำหมุนเปิดไม่ได้เ พราะหัวโตเกินไป จนปิดเปิดไม่ได้ เนื่องจากไปติดผนัง เป็นต้น สิ่งดังกล่าวนี้ จะเกิดปัญหาน้อยลง หากเราเสียเวลาเขียน …

Shop Drawing คืออะไร Read More »

ไมโครไพล์-โรงน้ำตาลทิพย์สุโขทัย

โรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย | spun micro pile | ไมโครไพล์ | เสาเข็มไมโครไพล์

PROJECT : SKB2-18MW Fire Fighting System For Thip Sukhothai Bio Energy Phase II LOCATION : HV28+MVR ตำบล บ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64130 โดยมีรายละเอียดเป็นเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (spun micropile) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 เซนติเมตร) Design Load อยู่ที่ 25 ตัน/ต้น ทำการตอกเสาเข็มจนไม่ลงแล้วเช็ค BlowCount ตามรายการคำนวณของวิศวกรทุกต้น มีการสุ่มเทสการรับน้ำหนักของเสาเข็มโดยวิธีทางพลศาสตร์ Dynamic Pile Load Test จำนวน 1 ต้น ผู้รับเหมา : KPN GREEN ENERGY SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED ผู้ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม : บริษัท …

โรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย | spun micro pile | ไมโครไพล์ | เสาเข็มไมโครไพล์ Read More »

ประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม

ประเภทและลักษณะของประตูหน้าต่างอลูมิเนียม

“ประตู หน้าต่าง” นับเป็นองค์ประกอบสำคัญของบ้าน ที่หลายคนมองข้ามหรือไม่ได้ตรวจรายละเอียดให้ดี เพราะไม่เพียงทำหน้าที่เป็นทางเข้า-ออก รับแสงธรรมชาติ หรือเปิดรับลมเข้าสู่ตัวบ้าน แต่ยังช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย ความปลอดภัย เสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีต่อผู้อยู่อาศัย การเลือกใช้ประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ข้อควรคำนึงอันดับแรกคือยี่ห้อเส้นอลูมิเนียมที่ได้มาตรฐาน เพราะประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมทั่วไปมักจะมีสารก่อมะเร็งตกค้างอยู่ หรือส่วนผสมของเนื้ออลูมิเนียมไม่ได้คุณภาพ และเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า การเลือกยี่ห้อเส้นอลูมิเนียมจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ เพราะประตูหน้าต่างเป็นองค์ประกอบหนึ่งในบ้านที่อยู่กับเราไปหลายสิบปี ประเภทและลักษณะของประตูหน้าต่างแบบต่างๆ บานเลื่อน บานเลื่อนเป็นหนึ่งในประเภทประตู หน้าต่างที่นิยมใช้ ด้วยคุณสมบัติที่ช่วยประหยัดเนื้อที่ จึงเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้ตัวบ้านและสะดวกต่อการใช้งาน บานเลื่อนคือประตูที่เลื่อนเปิดด้วยลูกล้อและรางที่อยู่ในวงกบ มักแบ่งบานประตูเป็น 2, 3, หรือ 4 บาน โดยบานประตูอาจเลื่อนได้เป็นบางบานหรือเลื่อนได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเลื่อนไปในทางเดียวกันเพื่อเก็บที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งของประตู หรือเลื่อนสลับจากแต่ละด้านเข้าหากันประตูบานเลื่อนให้ความโปร่งโล่ง ทำให้มองเห็นวิวภายนอกได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับติดตั้งเป็นประตูออกไปยังระเบียง และส่วนของบ้านที่มีพื้นที่น้อย และหากใช้บานเลื่อนสำหรับกั้นระหว่างห้องหรือพื้นที่ภายในบ้าน ควรเลือกบานเลื่อนแบบที่รางแขวนอยู่ด้านบน หรือบานเลื่อนหลังเต่า เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เดินสะดุดรางบริเวณพื้น บานเปิด / บานกระทุ้ง หน้าต่างบานเปิด สามารถติดตั้งเป็นทั้งบานเปิดเดี่ยวหรือบานเปิดคู่ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ใช้สอยที่เอื้ออำนวย หน้าต่างบานเปิดสามารถเปิดได้เพียงด้านเดียว มีระยะบานที่ยื่นออกนอกตัวบ้านการติดตั้งจึงต้องเผื่อเนื้อที่ไว้สำหรับการเปิด หน้าต่างบานเปิด/กระทุ้ง เหมาะสำหรับติดตั้งในจุดที่ใช้งานไม่บ่อย หรือต้องการเปิดบานทิ้งไว้ตลอด เพื่อการระบายลม สามรถเลือกทิศทางการเปิดของบาน ทั้งเปิดข้าง หรือ …

ประเภทและลักษณะของประตูหน้าต่างอลูมิเนียม Read More »

ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารกสิกรไทย

ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารกสิกรไทย | spun micro pile | ไมโครไพล์ | เสาเข็มไมโครไพล์

งานปรับปรุงโครงสร้างอาคารและเสริมการรับน้ำหนักของเสาเข็มเดิม ที่ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารกสิกรไทยบางปะกง โดยมีรายละเอียดเป็นเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (spun micropile) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 เซนติเมตร) Design Load อยู่ที่ 40 ตัน/ต้น ทำการตอกเสาเข็มจนไม่ลงแล้วเช็ค BlowCount ตามรายการคำนวณของวิศวกรทุกต้น ผู้รับเหมา : บริษัท พรพระนคร จำกัด สถานะ : ส่งมอบงานตอกเสาเข็มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาชมบรรยากาศขณะตอกเสาเข็มกันครับ หาข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อปรึกษางานก็สามารถติดต่อได้ทาง www.nmp.co.th www.narongmicropile.com Tel : 02-159-8480 และ Mobile : 091-309-7695

Curtain Wall

รู้หรือเปล่า Curtain Wall มีกี่อย่าง ?

อาคารสำนักงานใหม่ ๆ ในยุคนี้ นิยมใช้ผนังกระจกกันมาก เพราะก่อสร้างง่าย และดูเหมือนว่า จะสวยงามดี ผนังกระจกนี้ จะแนบติดกับ โครงสร้างของพื้น (หรือคาน) ไม่วางอยู่บนพื้น แบบช่องเปิดเดิมๆ ทั่วไป ผนังกระจกนี้ เรียกว่า Curtain Wall (Curtain = ม่าน, Wall = ผนัง) สามารถแยกออกได้เป็น 3 แบบคือ : แบบธรรมดา จะสามารถเห็นเส้นกรอบของอะลูมิเนียมได้ทั้ง 4 ด้าน  แต่แบบธรรมดาเป็นรูปแบบดั้งเดิมเช่น อัมรินทร์พลาซ่า (ราชประสงค์) อาคารซิโนไทย (อโศก) ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ (พหลโยธิน) เป็นต้น แบบ 2 -SIDED สามารถเห็นเส้นกรอบของอะลูมิเนียมได้เพียง 2 ด้านเท่านั้น ในระนาบใดระนาบหนึ่ง ในส่วนของเรื่องราคาจะมีราคาค่อนข้างสูงกว่าแบบธรรมดา อาคารบ้านโป่ง (ราชเทวี) เป็นต้น …ราคาแพงกว่าแบบแรก 10% – …

รู้หรือเปล่า Curtain Wall มีกี่อย่าง ? Read More »