#ไมโครไพล์ #micropile

การทดสอบแรงดัด (Bending Test) ของเสาเข็มและรอยเชื่อม

เมื่อชิ้นงานได้รับแรง ไม่ว่าจะเป็นแรงในแนวตั้งฉาก หรือตามแนวแกนเส้นศูนย์กลางของชิ้นงาน

ทำให้เกิด แรงดึงและแรงกด ในฝั่งตรงกันข้ามกัน แล้วเป็นผลให้ ชิ้นงานเกิดการโก่งงอ จะเรียกว่า วัสดุอยู่ภายใต้ แรงดัด (Bending)

รูปเสาเข็มก่อนทำการทดสอบ

 #ไมโครไพล์ #micropile

การดัดจะทำให้เกิด Bending Moment, M ซึ่งเป็นผลรวมของแรงที่กระทำต่อจุดรองรับ

รูปเสาเข็มหลังทำการทดสอบ

 #ไมโครไพล์ #micropile

ผลการทดสอบ

 #ไมโครไพล์ #micropile

Leave a Reply

Your email address will not be published.