ไมโครไพล์ - micropile - bending200before

การทดสอบแรงดัด (Bending Test) ของเสาเข็มและรอยเชื่อม

เมื่อชิ้นงานได้รับแรง ไม่ว่าจะเป็นแรงในแนวตั้งฉาก หรือตามแนวแกนเส้นศูนย์กลางของชิ้นงาน

ทำให้เกิด แรงดึงและแรงกด ในฝั่งตรงกันข้ามกัน แล้วเป็นผลให้ ชิ้นงานเกิดการโก่งงอ จะเรียกว่า วัสดุอยู่ภายใต้ แรงดัด (Bending)

รูปเสาเข็มก่อนทำการทดสอบ

ไมโครไพล์ - micropile -

การดัดจะทำให้เกิด Bending Moment, M ซึ่งเป็นผลรวมของแรงที่กระทำต่อจุดรองรับ

รูปเสาเข็มหลังทำการทดสอบ

ไมโครไพล์ - micropile -

ผลการทดสอบ

ไมโครไพล์ - micropile -

Leave a Reply

Your email address will not be published.