ไมโครไพล์-หมู่บ้านวินด์มิล กิ่งแก้ว

หมู่บ้าน วิลด์มิล กิ่งแก้ว | spun micro pile | ไมโครไพล์ | เสาเข็มไมโครไพล์

ก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ที่หมู่บ้าน วิลด์มิล กิ่งแก้ว

โดยมีรายละเอียดเป็นเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (spun micropile) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 เซนติเมตร) Design Load อยู่ที่ 40 ตัน/ต้น จำนวน 135 ต้นทำการตอกเสาเข็มจนไม่ลงแล้วเช็ค BlowCount ตามรายการคำนวณของวิศวกรทุกต้น เสร็จแล้วมีการสุ่มเทสการรับน้ำหนักของเสาเข็มโดยวิธีทางพลศาสตร์ Dynamic Pile Load Test จำนวน 2 ต้น

ผู้รับเหมา : บริษัท สมาร์ท-เทค เดค แอนด์ คอน จำกัด

สถานะ : ส่งมอบงานตอกเสาเข็มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มาชมบรรยากาศขณะตอกเสาเข็มกันครับ

หาข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อปรึกษางานก็สามารถติดต่อได้ทาง

www.nmp.co.th

www.narongmicropile.com

Tel : 02-159-8480 และ Mobile : 091-309-7695

Leave a Reply