#ไมโครไพล์ #micropile

การทดสอบแรงอัด (Compression Test)

วัตถุประสงค์หลักของการทดสอบ

1.ทดสอบความต้านทานต่อแรงกดอัดของวัสดุ

2.ศึกษาลักษณะการเสียรูป หรือแตกหักของชิ้นงาน

รูปเสาเข็มก่อนการทดสอบ

 #ไมโครไพล์ #micropile

การทดสอบเริ่มจากเพิ่มแรงอัดอย่างช้าๆ และสม่ำเสมอ จนกระทั่งชิ้นงานเสียรูป และแตก

รูปเสาเข็มหลังการทดสอบ

 #ไมโครไพล์ #micropile

ผลการทดสอบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 #ไมโครไพล์ #micropile

Leave a Reply

Your email address will not be published.