micropile-New Canteen YSS

New Canteen YSS | spun micro pile | ไมโครไพล์ | เสาเข็มไมโครไพล์

บริษัท ณรงค์ ไมโครสปัน จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายพร้อมตอกเสาเข็มไมโครไพล์ (Spun Micropile, Square Micropile, I Micropile, Steel Micropile)

หน่วยงาน : บจก. วาย.เอส.เอส (ประเทศไทย) โครงการ : New Canteen YSS

โดยรายละเอียดของหน่วยงานมีดังนี้ เสาเข็ม spun micropile dia.25 cm. ความลึก 27 เมตร น้ำหนักตุ้ม 1.2 ตัน รับน้ำหนักปลอดภัย 40 ตัน/ต้น จำนวน 24 ต้น

หาข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อปรึกษางานก็สามารถติดต่อได้ทาง www.narongmicrospun.com หรือ Tel : 02-159-8480 และ Mobile : 091-309-7695 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ณรงค์ ไมโครสปัน จำกัด https://www.narongmicrospun.com Tel : 02-159-8480 Mobile : 091-309-7695

spun micropile dia.25 cm. @YSS THAILAND – Phikunthong Alley ตำบล บางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ

Supply & Installation Of 24nos. PC spun micropile dia.25 cm.

#งานตอกเสาเข็ม #ตอกเสาเข็ม #ตอกเสาเข็มราคา #ราคาตอกเสาเข็ม #ตอกเสาเข็มราคาเท่าไหร่ #บริษัทณรงค์ไมโครสปัน #สปันไมโครไพล์ #ไมโครไพล์ #micropile

Leave a Reply