micropile-Napnutriscience

NAP+ นิคมอุตสาหกรรมบางปู | spun micro pile | ไมโครไพล์ | เสาเข็มไมโครไพล์

เป็นงานปรับปรุงโครงอาคาร ใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ (spun micropile) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 40 ตัน/ต้น จำนวน 564 ต้น ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 9A

มาชมบรรยากาศขณะตอกเสาเข็มกันครับ

แบบวีดีโอครับ

Leave a Reply