ไมโครไพล์ - micropile - hot 1 cover

เป็นงานตอกเสาเข็มเพื่อก่อสร้างอาคารใหม่ ใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ (spun micropile) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 40 ตัน/ต้น จำนวน 125 ต้น ที่นิคมอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จังหวัดระยองโดยมีบริษัท ไทยนากาโน เป็นผู้รับเหมาหลัก

มาชมบรรยากาศขณะตอกเสาเข็มกันครับ

แบบวีดีโอครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.