Services

เครื่องตอกเสาเข็ม (Piling Machine) ชนิด : ไมโครไพล์และเข็มไมโครสปันไพล์

ไมโครไพล์ - micropile - rig macko 738x650
 • หน้ากว้าง 1.8 เมตร
 • ยาว 4.5 เมตร
 • สูง 3.5 เมตร
 • ตุ้มหนัก 1.4 -1.5 ตัน
 • ระบบขับเคลื่อน ไฮดรอลิคล้อยาง
 • เครื่องยนต์ yanmar diesel 15 hp
ไมโครไพล์ - micropile - rig dig 738x650
 • หน้ากว้าง 1.2 เมตร
 • ยาว 4.5 เมตร
 • สูง 3 เมตร
 • ตุ้มหนัก 1.2 -1.5 ตัน
 • ระบบขับเคลื่อน วินซ์และรอก
 • เครื่องยนต์ yanmar diesel 15 hp

Quality Services
การควบคุมคุณภาพ

ไมโครไพล์ - micropile - qc5

Quality Control (QC)

การทดสอบค่ายุบตัวของคอนกรีตที่เหมาะสมกับงานเสาเข็ม

ไมโครไพล์ - micropile - qc6

Quality Control (QC)

การเก็บตัวอย่างลูกปูน เพื่อทดสอบการรับแรงอัดของคอนกรีต (concrete strength)

ไมโครไพล์ - micropile - qc2

Quality Control (QC)

ทดสอบการรับแรงอัดของลูกปูน เพื่อคำนวณหา Strength of Concrete.

ไมโครไพล์ - micropile - qc3

Quality Control (QC)

การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ขั้นตอนสุดท้ายตามมาตรฐาน มอก.397-2524

ไมโครไพล์ - micropile - qc7

PT (Penetrant Testing)

การทดสอบรอยเชื่อม (Welding Joint) ระหว่างเข็มแต่ละท่อน (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

ไมโครไพล์ - micropile - qc8

Dynamic Pile Load Test

ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มโดยวิธีพลศาสตร์ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

ผลทดสอบการรับแรงกดและแรงดัด
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Contact us

ขอใบเสนอราคา

กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนเพื่อให้ทีมงานติดต่อกลับ หรือโทร 081-309-7695