เสาเข็มไมโครไพล์ (ไมโครไพล์, micropile) - บริษัทณรงค์ ไมโครสปัน จำกัด

ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารกสิกรไทย | spun micro pile | ไมโครไพล์ | เสาเข็มไมโครไพล์

ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารกสิกรไทย

#alt_tag #separator_sa #current_date

งานปรับปรุงโครงสร้างอาคารและเสริมการรับน้ำหนักของเสาเข็มเดิม ที่ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารกสิกรไทยบางปะกง

โดยมีรายละเอียดเป็นเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (spun micropile) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 เซนติเมตร) Design Load อยู่ที่ 40 ตัน/ต้น ทำการตอกเสาเข็มจนไม่ลงแล้วเช็ค BlowCount ตามรายการคำนวณของวิศวกรทุกต้น

ผู้รับเหมา : บริษัท พรพระนคร จำกัด

สถานะ : ส่งมอบงานตอกเสาเข็มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มาชมบรรยากาศขณะตอกเสาเข็มกันครับ

หาข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อปรึกษางานก็สามารถติดต่อได้ทาง

www.nmp.co.th

www.narongmicropile.com

Tel : 02-159-8480 และ Mobile : 091-309-7695

Exit mobile version