เสาเข็มไมโครไพล์ (ไมโครไพล์, micropile) - บริษัทณรงค์ ไมโครสปัน จำกัด

Compression Test Diameter 300mm.

การทดสอบแรงอัด (Compression Test)

วัตถุประสงค์หลักของการทดสอบ

1.ทดสอบความต้านทานต่อแรงกดอัดของวัสดุ

2.ศึกษาลักษณะการเสียรูป หรือแตกหักของชิ้นงาน

รูปเสาเข็มก่อนการทดสอบ

การทดสอบเริ่มจากเพิ่มแรงอัดอย่างช้าๆ และสม่ำเสมอ จนกระทั่งชิ้นงานเสียรูป และแตก

รูปเสาเข็มหลังการทดสอบ

ผลการทดสอบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Exit mobile version