เสาเข็มไมโครไพล์ (ไมโครไพล์, micropile) - บริษัทณรงค์ ไมโครสปัน จำกัด

ABB บางปู

ไมโครไพล์ - micropile - abbreview
Exit mobile version