เสาเข็มไมโครไพล์ (ไมโครไพล์, micropile) - บริษัทณรงค์ ไมโครสปัน จำกัด

ก่อสร้างอาคารพานิชย์ 5 ชั้น

ไมโครไพล์ - micropile - 5flreview

Exit mobile version